COBERTES VEGETALS

COBERTES PER TEULADES

ESPECIALISTES EN COBERTES ADAPTADES A CASES I TOTS ELS SEUS ACABATS. MILLORANT SEMPRE SUBSTANCIALMENT EL COMPORTAMENT I EL RESULTAT FINAL

TERRATS D’EDIFICIS

TECNOLOGIA APLICADA A CADA CAS, ACABAT I SUPERFICIES. DEDICATS A RESOLDRE LES COBERTES D’EDIFICIS DE VEÏNS, OFICINES, ESCOLES O NAUS INDUSTRIALS. SEMPRE MILLORANT COMPORTAMENT I MANTENIMENT

QUALSEVOL SOSTRE

EL NOSTRE COMPROMÉS EQUIP, AMB LA FEINA I L’ENTORN, RESOL HABILMENT TOT TIPUS DE FORMES, MATERIALS, SITUACIONS O UBICACIONS. TROBANT UN ESTÍMUL EN TOTS ELS PROJECTES, PER DESAFIANTS QUE ARRIBIN A SER