Tecnologia

La tecnologia de les Cobertes Vegetals corregeix la demanda energètica, la petjada ecològica, l’aire que respirem i el confort i el benestar de casa nostra.

L’estandard actual d’aquesta tecnologia permet amb una mínima inversió instaurar-se a qualsevol edifici amb uns resultats òptims d’èxit tant per el jardí com per a tots els seus beneficis.

Gaudeixi d’una fantàstica coberta vegetal i de tots els seus beneficis al terrat de casa seva. Col·labori amb el planeta des de casa seva, cuidant de vostè mateix, dels seus i del seu entorn.

Els principals beneficis d’aquesta tecnologia aplicada, són:

-aïllament tèrmic i acústic (correcció demanda energètica)

-purificació de l’aire immediat (absorció Gasos Nocius)

-estabilitza la TºC interior i exterior (absorció TºC capa vegetal)

-crea espais bonics, agradables i relaxants que podem gaudir junts

Detall de diferents capes de drenatge per cobertes vegetals.
Capes d’aïllament tèrmic i acústic, antimicòtic, drenatge i protectores de la superfície.
Capa final vegetal sobre el substrat, el reg i la manta de reg (Geotèxtil de 500Gr/m2).
Fantàstic estat 6 mesos desprès de la instal·lació de la coberta vegetal.

Per tant La tecnologia de les Cobertes Vegetals corregeix la demanda energètica, la petjada ecològica, l’aire que respirem i el confort i el benestar de casa nostra i amb l’estalvi energètic aconseguit, l’actuació es paga sola en un màxim de 5 anys.