Categories
Sin categoría

COBERTA VENTILADA A LA CATALANA

Al mercat existeixen diferents tipus de cobertes que cal conèixer per saber quins són els materials que formen part de la seva composició. D’aquesta manera, es triarà la coberta que millor s’adapti a les necessitats de l’edifici en qüestió. Les cobertes són elements imprescindibles i la seva finalitat és protegir qualsevol edificació de les inclemències de el temps. Ara bé, què és una coberta ventilada a la catalana? Abans de descriure les seves funcions i saber en quins llocs s’empra, cal analitzar les classes de cobertes que hi ha entre planes i inclinades.

Tipus de cobertes

En les cobertes planes no s’empren estructures inclinades o corbades, encara que no són totalment planes i necessiten comptar amb una petita inclinació per facilitar el desguàs. Solen tenir cabuda en llocs càlids amb escasses precipitacions, però el seu ús ha anat en augment al llarg de el temps per les seves múltiples avantatges i la qualitat dels materials de les cobertes. Avui dia existeixen diversos models de coberta plana. D’aquesta manera, la coberta invertida es caracteritza per la disposició de les seves capes, totalment diferent a la comuna, i en aquest cas és l’aïllant tèrmic en el que protegeix el sistema impermeabilitzant i no a l’inrevés. La coberta transitable, per la seva banda, està envoltada per un mur que té poca alçada i compta amb una capa de protecció per poder circular-hi. Les cobertes inundades són una altra alternativa més, on l’aigua funciona com a aïllant a fi de regular la temperatura. Aquest tipus de coberta és òptima per als llocs en què hi ha molta diferència de temperatura respecte a el dia i la nit.

Pel que fa a les cobertes inclinades, són aquelles que sobrepassen un 10% d’inclinació. Estan formades per plans o faldons que compten amb més o menys pendent perquè discorri l’aigua de la pluja. Segons el nombre de faldons reben el nom de cobertes a una aigua, a dos, a quatre o coberta de pavelló, el nombre de faldons dependrà dels costats de la seva base.

Qué es una cubierta ventilada a la catalana 2 - Qué es una cubierta ventilada a la catalana

Què és i per a què serveix una coberta ventilada a la catalana?

Dins de les cobertes planes es troba la coberta ventilada a la catalana que sol tenir cabuda en llocs càlids, on els estius són realment calorosos. El que fa és crear corrents amb la seva càmera d’aire per mitigar la temperatura de la coberta. La càmera impedeix per ella mateixa la condensació, per la qual cosa no requereix cap tipus de barrera o membrana que elimini l’excés d’humitat o vapor. A més, disposa d’un pendent bastant baixa, així que pot ser utilitzada a manera de terrassa. L’únic inconvenient és que necessita força obra, fet que suposa un alt cost, i normalment sol emprar-se com a alternativa sobre paviment flotante

La importància de la impermeabilització de cobertes

Dit això, tant la coberta ventilada a la catalana com qualsevol altre tipus de coberta està exposada a filtracions d’aigua, i la seva impermeabilització resulta necessària. Actualment existeixen diversos productes per fer-ho, encara que sempre és preferible comptar amb especialistes: emulsions asfàltiques, asfalt, pintures acríliques polimeritzades, membranes de PVC, sintètiques, asfàltiques o polimèriques. L’objectiu és impedir que l’aigua traspassi i faci malbé les estructures.

El sistema d’impermeabilització de cobertes es deteriora al llarg dels anys i a la fi cal substituir-lo o reparar-ho, tot dependrà de la qualitat de treball, de el sistema utilitzat i de si ha rebut algun tipus de manteniment. D’aquesta manera, pot ser que la coberta estigui fora de perill durant anys sense necessitat de tornar a ser impermeabilitzada.

Font

http://www.raipintores.com/blog/cubierta-ventilada-a-la-catalana