Quadre Vegetal

El quadre vegetal és una composició lliure molt eficient per transformar petits i grans espais ràpidament i amb facilitat. La seva mida l’hi permet gran mobilitat.